240-1066

סט מטבעות פלשתינה-א"י, מנדט, שלם, באלבום מצבים XF-AUC

Complete set of British Mandate coins in an album, XF-UNC

Start Price: $3500