240-1069

מטבע דגלי האומות המאוחדות כסף סטרלינג

Coin- The flags of the United Nations in solid sterling 2 silver Irgot

Start Price: $25