240-1071

שש מדליות של תאילנד, כ"א לרגל אירוע בתולדות תאילנד ומשפחת המלוכה, בקופסה מהודרת, וכן שתי אותות כבור של המלכות ותליון

Six medals from Thailand, each representing an event in the history of Thailand and its royal family, in an elegant box, also two honor decorations of the kingdom and a pendant

Start Price: $25 Sold for: $40