240-1077

חמישה פריטים: מטבע כסף אהבת ישראל ע"ס 2 שקלים תשמ"ד 1984, 29 גרם, ושלוש מדליות ברונזה: מבצע יונתן 1978, גולני 1976, בר מצוה וכן מדלית זהב קטנה "שמע ישראל", 1.7 גרם
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

Five items: silver coin Ahavat Israel, IAO 2 shekels, 5744 1984, 29 gm, and three bronze medals Operation Entebbe 1978, Golani 1976, Bar Mitzva and a small gold medal "Shma Israel" 1.7 gmIsrael government coins and medals corporation

Start Price: $70 Sold for: $80