240-1080

מדליית ברונזה "דבר אלי בפרחים", עם תמונה ע"פ מאנה כץ,

Bronze medal with an image after Mane Katz," Daber Eali B'prachim" (speak to me in flowers)

Start Price: $25