240-1082

צלחת קרמיקה,צד קדמי ע"פ ציור של וינסנט ון גוך, צד אחורי עם מדליית ברונזה 50 למדינת ישראל וכיתוב: אם תרצו אין זו אגדה" מס' 45 מ-1000
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות וJubilart

Ceramic plate, surface after a painting by Vincent Van Gogh, underside with a bronze medal semicentennial (50) to the State of Israel and the inscription "Im Tirtzu Ein Zu Agada", 45 out of 1000Israel government coins and medals corporation

Start Price: $50