240-1083

צלחת קרמיקה,צד קדמי ע"פ ציור של מודיליאני, צד אחורי עם מדליית ברונזה 50 למדינת ישראל וכיתוב: אם תרצו אין זו אגדה" מס' 132 מ-1000
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות וJubilart

Ceramic plate, surface after a painting by Modigliani, underside with a bronze medal semicentennial (50) to the State of Israel and the inscription "Im Tirtzu Ein Zu Agada", 132 out of 1000Israel government coins and medals corporation

Start Price: $50 Sold for: $50