240-1091

לוט גדול של בולים וחומר פילאטלי , לא מסודר, לא ממויין

Large lot of stamps and philately material (not sorted)

Start Price: $25 Sold for: $65