240-1093

ארבע סדרות ומספר בולים בודדים סין הקומוניסטית, כולל "התעמלות דרך הרדיו 1955, הוצאה ראשונה

Four series of stamps, and some single stamps, Red China, including "exercise via the radio 1955", first edition

Start Price: $40