240-1094

גלויה שנשלחה בדואר צבאי ליחידות הצ'כוסלובקיות, מלחמת האזרחים, רוסיה, שנות ה20, לסיביר (היחידות הנ"ל התנגדו לבולשביקים)

Postcard sent via military mail, to the Czechoslowakian units, Civil War, Russia, 1920's, to Siberia, (these units resisted the Bolsheviks)

Start Price: $50