240-1096

שני פריטי דואר שבויים Kriegsgefangenerlager שנשלחו לתל-אביב, 16.9.43, 22.6.43, עם חותמת צנזורה

Two prisoner of war postal items, Kriegsgefangenenlager sent to Tel Aviv, 22.6.43, 16.9.43, with censorship post mark

Start Price: $100