240-1097

מכתב עם ביול אינפלציוני מיוחד מפולין לגרמניה, שנות ה20, תקופת האינפלציה, עם כ-480 בולים מודבקים ע"ס 100 זלוטי כ"א

Letter with a special inflationary stamping, from Poland to Germany, 1920's, inflation period, pasted with 480 stamps each in the amount of 100 Zloty

Start Price: $50