240-1098

אוסף אלבומי מעטפות יום הופעת הבול של האומות המאוחדות, סדר הדגלים, ס"ה 10 אלבומים 1980-1989 Set of United Nations flag stamps, first day covers 1980-1989 (complete)

Set of United Nations flag stamps, first day covers 1980-1989 (complete(

Start Price: $260