240-1102

שתי מעטפות, יום התעופה בישראל 1987 א. יחד עם התערוכה האוירית הראשונה של מדינת ישראל, ב. יום התעופה בישראל, 50 שנות תעופה בישראל

Two envelopes, Aviation Day in Israel 1967: a. together with the first airshow of the state of Israel, b. Aviation Day in Israel, 50 years of aviation in Israel

Start Price: $50