240-1103

אוסף בולים, ישראל, 1948-1978 לא חתומים, לא שלם, לא רציף

Stamp collection, Israel 1948-1978, not postmarked, incomplete, inconsecutive

Start Price: $120