240-1104

לוט פריטים אודות הדאר ובולי ישראל א. שתי מדבקות מים, דואר ישראל, שנות ה50 ב. דואר, גליון 1-2, שנת יד אפריל 1967 ג. הבולים של גבי, ע"י השרות הבולאי שנות ה60 ד. 4 כרוזי פרסום בולים לכבוד יום העצמאות, תשכ"ח ה. שתי כרזות קטנות עם בולים (לתליה בסניפי הדואר), וגלויה עם בולי 12 השבטים

Lot of items regarding the postal service and stamps of Israel: a. two water stickers, Israel Postal Service, 1950's, b. post, issue 1-2, year 14 April 1967, c. Habulim Shel Gabi, by the philately service, 1960's, d. 4 advertisement placards for stamps on the occasion of independence day 5728, e. two small placards with stamps for hanging in the post branches, and a postcard with stamps of the 12 tribes

Start Price: $50