240-1105

סדרת בולי מנדט, פיקטורל לא חתומים עם דבק, וכן הכנסה חתומים (2) ולא חתומים (11), דמי בית משפט חתומים (4)

Series of British Mandate stamps, pictorial, not postmarked, with adhesive, and stamped revenue stamps (2), not stamped (11), stamped court fees (4)

Start Price: $120