240-1106

שתי כרזות של השרות הבולאי א. בולי מצדה, 3.2.65, ב. בולי שנת התיירות הבינלאומית, 2.11.67

Two posters of the philately service, a. Massada stamps, 3.2.65, b. stamps of the international tourism year 2.11.67

Start Price: $70