240-1109

אלבום עם 200 מעטפות יום הופעת הבול ומיוחדים, בנושאים שונים, תערוכות ספורט, מלחמת סיני ועוד, מתחילת שנות ה50 עד שנות ה80

Album of 200 First Day Covers and special ones, various categories, sports exhibitions, Suez Crisis and others, from the early 50's through the 80's

Start Price: $150