240-1110

17 מעטפות שנשלחו בדואר, של השרות הבולאי, שנות ה50-80

17 envelopes sent by mail of the philately service, 60's-80's

Start Price: $90 Sold for: $90