240-1113

אלבום בולי ישראל, החל מבולי דואר עברי, 16.5.48, חתומים

Stamp album, Israel, beginning with Doar Ivri 16.5.48, postmarked

Start Price: $260