240-1115

מחזיק מפתחות, מדליה, לזכרו של יצחק רבין, 1922-1995

Keychain, medal, in memory of Yitzchak Rabin 1922-1995

Start Price: $25