240-1116

פרס ג' קפיצה לגובה, תרצ"ז 1937
בי"ס התיכוני למסחר, ת"א

Third prize for High Jump, 5697 1937Tel-Aviv Commercial high school

Start Price: $40 Sold for: $40