240-1118

פרס ב' הטלת כידון, תרצ"ז 1937
בי"ס התיכוני למסחר, ת"א

Second prize for Javelin throw, 5697 1937Tel-Aviv Commercial high school

Start Price: $40 Sold for: $40