240-1120

פרס א' קפיצה למרחק, תרצ"ז 1937
בי"ס התיכוני למסחר, ת"א

First prize for Long Jump, 5697 1937Tel-Aviv Commercial high school

Start Price: $40 Sold for: $70