240-1121

שלוש סיכות, חיילים ארץישראלים בשירות הוד מלכותה, כסף ונחושת וסיכה נוספת

Three pins, Eretz Israel corps, in the service of her Royal Highness, silver and copper and another

Start Price: $30 Sold for: $45