240-1122

ארבע סיכות-תליונים: א. מכבי אש ת"א, ב. אות הספורט אם זר. ג. אגודת הציידים העבריים בארץ ישראל, ת"א ד. סדן, בי"ס תיכון

Four pin-pendants: a. Tel Aviv Fire Brigade, b. sports badge with wreath, c. Hebrew Hunters Association of Eretz Israel, Tel Aviv, d. Sadan, High school

Start Price: $50 Sold for: $50