240-1125

לוט של דרגות וסמלי צה"ל וכן ארבע אותות צעדות, ס"ה 11 פריטים

Lot of IDF ranks and badges and four parade ribbons, total of 11 items

Start Price: $40