240-1135

5 אותות צבא, צבא הוד מלכותה, מלחמת העולם השניה

5 military badges, Her Majesties Armed Forces, 2nd World War

Start Price: $120