241-1002

לוט מטבעות מנדט: 100 מיל (1927,1935) 50 מיל 1927,1935,1939), 20 מיל (1927,1942,1944), 10 מיל (11), 5 מיל (3), 2 מיל (5), 1 מיל (8)

Lot of British Mandate coins: 100 mil (1927, 1935), 50 mil (1927, 1935, 1939), 20 mil (1927, 1942, 1944), 10 mil (11), 5 mil (3), 2 mil (5), 1 mil (8)

Start Price: $50 Sold for: $240