241-1004

לוט 61 מטבעות מנדט: 1 מיל (26), 2 מיל (2), 5 מיל (33)

Lot of 61 B. Mandate coins: 1 mil (26), 2 mil (2), 5 mil (33)

Start Price: $80 Sold for: $80