241-1009

מדלית ברונזה לזכר ירמה "ירמיהו בן מיכאל הלפרין, תרס"א-תשכ"ב 1901-1962

Bronze medal, commemorating Yarma, "Yirmiyahu Ben Michael Halperin, 5661-5722 1901-1962

Start Price: $40