241-1010

ארבע סימניות לספר, עם מדליה קטנה "ישראל המשוחררת"
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

Four bookmarks, with a small medal "Liberatet Israel"Israel government coins and medals corporation

Start Price: $25 Sold for: $110