241-1012

מדלית זכרון: כה שנים לבי"ס טכני ח"א, כה שנים למדינה (1973)

Commemoration medal, 25 years to the Tel Aviv Technical school, 25 years to the state (1973)

Start Price: $25 Sold for: $25