241-1014

מדלית ארד, לוח שנה, תשנ"ד 1996-1997, "ארץ זבת חלב ודבש"
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

Bronze medal, calendar 5757 1996-1997, "Eretz Zavat Chalav U'Dvash"Israel government coins and medals corporation

Start Price: $25 Sold for: $25