241-1018

מדלית יצחק רבין תרפ"ב-תשנ"ו, כסף

Yitzchak Rabin medal, 5682-5656, silver

Start Price: $30 Sold for: $60