241-1020

מטבע זכרון, הטבעה של הרפובליקה הצ'כית ע"ס 200 קרונות, 50 שנה ל D-Day, 6.6.1944

Commemoration medal minted by the Czech Republi, IAO 200 coruna, semicentennial to D-Day 6.6.1944

Start Price: $30