241-1021

איטליה על גבול צרפת, סדרת מטבעות רפליקות של מטבעות מ-1666, ע"ס: 5 סנט, 15 סנט, 1 פאונד נחושת ושתי מטבעות כסף ע"ס פאונד אחד, ו-7.5 פאונד
Principato di Segorga

Italy on the border of France, series of coins, replicas of coins from 1666, IAO 5 cent, 15 cent, 1 pound copper, silver coins IAO 1 pound, and 7.5 poundPrincipato di Segorga

Start Price: $60