241-1025

שלוש מטבעות נחושת, רפליקות של 1,2,3 Soldi , קהילת 1733-1734 Goriziano, איטליה

Three copper coins, replicas of 1,2,3 Soldi, Goriziano community, Italy, 1733-1734

Start Price: $60