241-1026

מטבע כסף ע"ס טאליר, מריה טרזיה 1780, רפליקה עם מסגרת תליון

Silver coin IAO Thaler, Maria Theresa, 1780, replica with frame pendant

Start Price: $40