241-1027

שתי מטבעות זכרון, כסף, פולין ע"ס 100000 זלוטי, 1992, 300000 זלוטי, 1993

Two silver commemoration coins, Poland, IAO 100000 zloty, 1992, 300000 zloty, 1993

Start Price: $70