241-1028

סדרת מטבעות Proof, ארה"ב ע"ס רבע, חצי, ו-1 דולר (כסף 40%), 1776-1976, באריזה מקורית US mint, Bicentenial silver proof set

US mint, Bicentennial silver proof set: IAO a quarter, half and 1 dollar (40% silver), 1776-1976, in its original case

Start Price: $40