241-1029

שבעה מטבעות קרמיקה שונים תוצ Meisen, שימש כ Notgeld, גרמניה, שנות ה20

Seven different ceramic coins, Meissen, served as Notgeld, Germany, 1920's

Start Price: $70 Sold for: $75