241-1034

מדלית ברונזה, לכבוד קהילת העיר Ravenna, איטליה

Bronze medal, in honor of the Ravenna community, Italy

Start Price: $40