241-1036

מדלית ברונזה לזכר Michelangelo Bunerothus Floresanno 88

Bronze medal, commemorating Michelangelo Bunerothus Floresanno 88

Start Price: $40