241-1037

מדלית ברונזה, פינלנד לזכר Urho Kekone, שהיה ראש ממשלת ונשיא פינלנד

Bronze medal, Finland, commemorating Urho Kekone who was a government figure and President of Finland

Start Price: $40 Sold for: $40