241-1039

מדלית ברונזה, לכבוד Carlo Rubbia איטליה, חתן פרס נובל בפיזיקה, 1984

Bronze medal in honor of Carlo Rubbia, Italy, Nobel prize winner for physics 1984

Start Price: $40