241-1043

מדלית ארד לזכר שלום אש 1880-1957 "די וויסל רעדע צו מיר יידיש"

Bronze medal commemorating Sholem Asch 1880-1957, "Di Visl Rede Tsu Mir Yiddish"

Start Price: $40