241-1044

מדלית מאתיים שנה למהפכה בארה"ב, 1975 קדמי Paul Revere, אחורי Lexington Concord (הקרב הראשון במלחמת העצמאות האמריקנית) מצב UC

Medal bicentennial to the American Revolution 1975, obverse: Paul Revere, reverse: Lexington Concord (first battle in American war of Independence), UC cond.

Start Price: $50