241-1046

מדלית ברונזה, לכבוד שחרור הרפובליקה הפינלנדית, על לוחית שיש, Respublica Finlandia L'annos Libera"

Bronze medal, in honor of the liberation of the Finnish Republic, on a marble plate, "Republica Finlandia L'annos Libera"

Start Price: $60